အာဆီယံနိုင်ငံများစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေး
- -

အာဆီယံနိုင်ငံများစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ထိုင်းနိုင်ငံစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့မှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပပါမည်။